Persoonlijke aandacht en discretie
Hoge slagingskans
Al jaren succesvol
Ondersteuning bij het leren van de Westerse taal
Toonaangevend in perfecte bemiddeling
Aandacht voor normen en waarden
Uw doel is ons werk
Doelgroep middelbaar en hoger opgeleiden
Hoogste kwaliteit in bemiddeling
Uitstekende service

Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website.
CHENG wijst ten aanzien van de websites www.chenghuwelijksburo.nl, www.chinesevrouw.nl en www.chinesebruid.nl u op het volgende:

Eigendom van CHENG is: de website, de formule, het concept en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cheng. Het is niet toegestaan de formule, het concept van CHENG te gebruiken voor eigen (commercieel) belang.

De op deze website getoonde informatie wordt door CHENG met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. CHENG behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel CHENG alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is CHENG niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde links in deze site leiden naar websites buiten het domein van CHENG, welke geen eigendom zijn van CHENG, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van CHENG. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door CHENG worden onderhouden wordt afgewezen.

CHENG sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.